Urnenveld Anloo

BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS VOOR URNEN

 

Het Urnenveld Anloo. Een ingetogen bijzondere begraafplaats waar urnen in kleine grafheuvels eeuwigdurend worden begraven. Een plaats om te bezoeken en voor de nabestaanden om er een blijvende band mee te houden. 

De prehistorie. Al meer dan 12.000 jaar wonen en werken er mensen op de Hondsrug.  Archeologen vonden plaatsen waar de eerste bewoners hun akkers aanlegden, hun huizen bouwden en hun doden aan de aarde toevertrouwden.  Steeds zocht de mens de beste plek om zijn overledenen te gedenken. In de Nieuwe Steentijd bouwde hij hunebedden, wierp grafheuvels (tumuli) op in de Late Steentijd en legde urnenvelden aan tijdens de Late Bronstijd. Naast de berk en de grove den ziet hij ook de beuk in het landschap verschijnen.

Grafheuvels. Op het  landgoed Terborgh bij Anloo liggen deze oudste grafmonumenten van ons land; het hunebed D11, grafheuvels uit de Late Steentijd en een grafveld uit de Late Bronstijd. Tijdens deze laatste periode was het gebruikelijk urnen in de grond te plaatsen onder kleine heuveltjes, omringd door een kringgreppel. Met deze tumuli bevestigden de bewoners hun betrokkenheid bij hun woon- en leefgebied.

Landgoed. Het landgoed is gesticht door Everhardus Everts, houthandelaar uit Wildervank. Het bos heeft een veelzijdige beplanting met loof- en naaldbomen en statige beukenlanen, afgewisseld met  hoogveenvennetjes en heidevelden. Nadat een groot deel van het landgoed aan het Staatsbosbeheer werd overgedragen, bleven enkele percelen in handen van de nazaten. Zo ook een bosperceel, beplant met beuken en douglassparren dat uitkijkt op het Eexterveld waar het Anloërdiepje -een zijstroom van de Drentsche Aa- ontstaat.

Eeuwigdurend. Dit beukenbos -nabij de oude grafheuvels- is door de gemeente Aa en Hunze aangewezen als 'bijzondere begraafplaats voor urnen' waarmee de traditie van de Late Bronstijd wordt teruggebracht naar de 21e eeuw. De tumuli van het Urnenveld Anloo zullen er altijd blijven en worden niet geruimd. Het plaatsen van een urn in een tumulus lijkt 'een reis van het verre verleden via het heden naar de eeuwigheid'.

Natuurgebied. Het urnenveld maakt deel uit van De Hondsrug UNESCO Global Geopark en kenmerkt zich door natuurschoon en stilte zonder autowegen en bebouwing in de buurt. De hoge beuken en de randbeplanting met taxus, rododendrons en hulst zijn karakteristiek voor het landgoed. Naast het urnenveld ligt het prachtige Pinetum Ter Borgh; een naaldbomentuin met indrukwekkende coniferen uit alle werelddelen. Een oase van rust en schoonheid!

Tarieven, vrije keuze en plaatsing. Het tarief voor het grafrecht van één urn in een tumulus is € 1975 met een vooruitbetaling van € 975 bij de reservering. Voor de graafwerkzaamheden, inschrijving in het Register en de administratie wordt € 150 berekend. De locatie voor de tumulus kan zelf worden gekozen. De tumuli kunnen ook -indien gewenst- tegen elkaar worden geplaatst (zoals twee met elkaar verbonden trouwringen). 

De ruimte voor de urn wordt door de beheerder voorbereid waarna de nabestaanden de urn zelf plaatsen en de tumulus kunnen vormen. Hierdoor krijgt de plaatsing een gedenkwaardig en vertrouwd karakter. De tumuli liggen ruim geplaatst en zijn gemarkeerd met gebiedseigen gletsjerstenen van de Hondsrug. Belangrijk is ook dat er geen zorgen zijn over het onderhoud.

Reservering.  De keuze van de locatie gebeurt door het plaatsen van een 'spadesteel' waarna het Reserveringsbewijs of het Certificaat van Grafrecht wordt verstrekt. Bij belangstelling voor een reservering,  plaatsing of herplaatsing (na het aflopen van het grafrecht elders) kan contact worden opgenomen met de beheerder.

Bereikbaarheid. De wandeling van circa 10 minuten naar het urnenveld langs het hunebed en de grafheuvels geeft een indruk van deze bijzondere locatie die gelegen is naast het Pinetum op het landgoed Terborgh.

Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats van het Pinetum aan de Anderenseweg nabij Anloo. Een andere mogelijkheid is parkeren langs het zandpad aan de Eexter zijde; de wandeling is dan korter. Voor mindervaliden kan het perceel per auto worden bereikt.


Jan en Marga ten Sijthoff (beheerders), Gasterenseweg 3, 9467 TA Anloo 

0592 - 27 22 81 / 06 - 24 86 37 41

 KvK nummer: 61856886

urnenveldanloo@ziggo.nl

www.urnenveldanloo.nl 

facebook.com/urnenveldanloo